Organized by 
DEPARTMENT OF NUCLEAR MEDICINE, RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY
Anjuran Bersama :
 
Unit Perubatan Integratif
Perkembangan Kesihatan Wanita
Strategic Business Unit (S.B.U)
 
Untuk Maklumat Lanjut sila hubungi
 
Puan Norzilawati Abdullah
No. Tel : 09-7676885/6887
 
Puan Mazni : +6 013-9206920 (Whatsapp/Call) 
Puan Nur Izzati : +6 013-9128666 (Whatsapp) 
 
Tajaan Bersama :
 
al khatiri
 
Untuk Penginapan sila hubungi
Puan Aminah Munirah (Mimi)
Penolong Pengurus
No. Tel : 018-9033446
 
dr goh
 
Nama   
Dr. Goh Cheng Soon
 
Pekerjaan/Jawatan
Pengarah
 
Syarikat/Organisasi
Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari
 
Alamat
Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari, Kementerian Kesihatan Malaysia, Blok E, Jalan Cenderasari, 50590 Kuala Lumpur.
 
Emel 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Pendidikan
Degree (Universiti):
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS), Kasturba Medical College, Manipal, India
 
Masters (Universiti):
Master of Laws in Medical Law (LLM), University of Kent, Canterbury, United Kingdom
 
PhD (Universiti):
Doctor of Philosophy in Law (PhD), University of Leeds, United Kingdom
 
Pengalaman kerja
1992- 1994: Pegawai Perubatan Sementara di hospital berikut:
i. Kasturba Medical Hospital, Manipal, Karnataka State, India
ii. Hospital Queen Elizabeth, Sabah
 
1994- 1998: Pegawai Perubatan di beberapa hospital seperti berikut:
i. Hospital Kuala Lumpur
ii. Hospital Kuala Pilah
 
2004: Penolong Pengarah di Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta, Bahagian Amalan, Kementerian Kesihatan Malaysia.
 
2004 – 2006: Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari, Kementerian Kesihatan Malaysia.
 
2011 – Kini : Pengarah, Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari
 
Kepakaran
Bidang Polici dan peraturan (policy and regulation), dan Medico-Legal
 
Penerbitan
Goh, Cheng Soon. “Traditional and Complementary Medicine in Malaysia.” Malaysian Medical Association News 46, no. 9 (September 2016): 14-15
 
Lain-lain
Pengalaman di peringkat kebangsaan:
i. National Herbal Medical Research and Development Committee (sejak tahun 2012)
ii. NKEA Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry Malaysia for EPP1: High Value Herb
a. Committee for the Pre-Council of ‘National Herbal Development Council’
b. Committe for the National Clinical Research
iii. Malaysia Herbal Monograph Committee (sejak tahun 2012)
iv. Independent Expert to Medical Research and Ethics Committee (MREC) (sejak tahun 2015)
v. Ahli Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari, Malaysia (sejak tahun 2017)
 
Pengalaman lain di peringkat antarabangsa:
i. Focal point for Malaysia-ASEAN Traditional and Complementary Medicine ( sejak tahun 2012)
ii. Focal point for Malaysia-China in the Development of Chinese Medicine (sejak tahun 2011)
iii.Focal point for Malaysia-India in the Development of Indian System of Medicine (sejak tahun 2011)
iv. Focal point for International Regulatory Cooperation on Herbal Medicine (IRCH) (sejak tahun 2011)
 
Abstrak
Konsep dan Pendekatan Perubatan Tradisional dan Komplementari (PT&K) di Malaysia
Perubatan moden merupakan sistem penjagaan kesihatan utama di Malaysia. Namun, minat dan permintaan yang tinggi daripada rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik, budaya dan kepercayaan menyumbang kepada penerusan amalan PT&K. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sentiasa berusaha untuk membangunkan PT&K di Malaysia berpandukan visi bahawa PT&K dan perubatan moden dapat wujud bersama secara harmoni dalam meningkatkan tahap kesihatan dan kualiti hidup rakyat Malaysia. Akan tetapi, konsep PT&K yang diketengahkan di KKM adalah sebagai pelengkap atau komplementari kepada perubatan moden dan bukan merupakan rawatan alternatif.
KKM telah mengambil pendekatan yang positif dan proaktif dalam memastikan kualiti dan keselamatan PT&K kepada orang awam. Pendekatan tersebut meliputi pelbagai aspek termasuk pengawalseliaan sektor-sektor di bawah bidang PT&K seperti pendaftaran produk PT&K, pengamal PT&K, pendidikan, kaji selidik dan pengintegrasian PT&K ke dalam sistem penjagaan kesihatan kebangsaan.
Akta PT&K 2016 [Akta 775] yang dikuatkuasakan pada 1 Ogos 2016 merupakan satu batu lonjakan terbesar dalam perkembangan dan professionalisme industri PT&K. Akta ini mengawalselia segala aktiviti berkaitan dengan bidang amalan dan para pengamal PT&K di Malaysia serta memastikan perkhidmatan yang berkualiti disediakan untuk orang awam.
Sehubungan itu, Kementerian ini berharap usaha yang berterusan dengan kerjasama semua pihak berkepentingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, perkhidmatan PT&K yang berkualiti, selamat dan berkesan untuk pemeliharaan dan penjagaan kesihatan rakyat Malaysia dapat direalisasikan kelak.