AJK WEB

 

P.M Dr. Mohd Ezane Aziz
Chairman
Dr. Khairil Amir Sayuti 
Academic  & Research

En. Nik Fauriza Nik Lah

Pn. Norfataha Mohd Daud

 

Pn. Che Munirah Che Abdullah

 

En. Ahmad Fakaruddin Mohd Napi

 

En. Mohd Zulzaini Musa Tasnim Mockter En. Khirul Azmi Abdul Kadir
 
 
JawatanKuasa IT 2014
 
Penaung: Dr Nik Munirah Nik Mahdi
Pengerusi: Prof MadyaDr. Mohd Ezane Aziz
Setiausaha: Nik Fauriza Nik Lah
 
AJK:Dr Khairil Amir Sayuti
En Azahadi Mamat
En Che Nazri CheHusin
En FirdausDaud
Pn Che Munirah Che Abdullah
Cik Tasnim Mockter
En Mohd Zulzaini Musa
En Muhammad SayutiDeris
En Amin Abdul Wahab
En Zakaria Mohamad
 
Pasukan Web
Penasihat : Prof Madya Dr Mohd Ezane Aziz
      En Mohd Hisyam Yaacob
AJK:Pn Che Munirah Che Abdullah (Ketua. Web Administrator)
Dr Khairul Amir (Akademik& Research)
En Nik Fauriza Nik Lah
Pn Nor Fataha Mohd Daud
En Ahmad Fakaruddin Mohd Napi
Cik Tasnim Mockter
En Mohd Zulzaini Musa
En Khirul Azmi Abdul Kadir
 
 
Pasukan RIS
Penasihat: Prof Madya Dr Mohd Ezane Aziz
En Nik Fauriza Nik Lah
AJK : En Azahadi Mamat ( Ketua, Administrator)
En Mohd Sayuti(Administrator)
Pn Norfataha Mohd Daud
En Che Nazri CheHusin
En Firdaus Daud
En Mohd Zulzaini Musa
En Amin Wahab
En ZakariaMohamad
 
 
Pasukan PACS
Penasihat: Prof Madya Dr Mohd Ezane Aziz
AJK:En Nik Fauriza Nik Lah (Ketua, Administrator)
En Azahadi Mamat (Administrator)
En Che Nazri CheHusin
En FirdausDaud
En Zakaria Mohamad
 
PasukanTelesidang
Penasihat: En Nik Fauriza Nik Lah
AJK: En Zakaria Mohamad( Ketua)
En Azahadi Mamat
En Ahmad Fakharuddin Mohd Napi
En Mohd Zulzaini Musa
En Mohd SayutiDeris
En Amin Wahab
 
Fungsi Jawatankuasa IT
 
 • Mengenal pasti masalah atau kekurangan berkaitan IT yang ada diJabatan Radiologi seterusnya membawa cadangan penyelesaian dan penambaikan ke dalam mesyuarat.
 • Merancang dan melaksanakan penaik taraf sistem PACS dan RIS.
 • Mengumpul maklumat dan mengemaskini web Jabatan Radiologi.
 • Menyelaras penggunaan sistem telesidang dan WEBEX di jabatan Radiologi.
 • Memastikan kakitangan di Jabatan Radiologi celik, pandai dan mahir dalam bidang IT.
 • Memberikan informasi terkini berkenaan IT.
 • Menyelaras perlaksanaan dan penggunaan sistem PACS (Picture Archiving and Communication System ) dan RIS (Radiology Information System) untuk jabatan dan juga hospital.
 • Menyelia penggunaan Makmal Endeavor dan menyelenggara komputer.
 
PerancanganTahun 2014
 
 • Menaik taraf sistem PACSIW pada Jun 2014
 • Menaik taraf sistem RIS
 • Pengembangan Sistem PACS ke Kampus Sejahtera
 • Merancang perlaksanaan PACS dan RIS bagi tahun 2017
 • Membina Laman web baru Jabatan Radiologi selaras dengan laman web USM.
 
i.  Mesyuarat kali pertama Pasukan Web pada 12 Feb 2014
ii. Sesi fotografi staf jabatan radiologi 9-11 Februari 2014
iii. Banner untuk Kursus AMIEN pada muka depan laman web USM.
iv. Kursus Joomla pada Mac 2014 anjuran Makmal Informatik Perubatan PPSP.
 
 
 
 
 • Web Policy
 • Disclaimer
 • Download
 • Site Map